Breaking News
Home / ข่าวรับสมัคร / ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ MEP

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ SMTE และ Education HUB


Notice: Undefined index: tie_hide_author in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

ตามที่โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1    ปีการศึกษา 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว …


Translate »