Home / ข่าวรับสมัคร / ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4