Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มสาระศิลปะ / โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพชานนท์อนุสรณ์” โดยการนำของ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสราวุธ ใหมรักษ์ รองผู้อำนวยการ ครูปิยวัฒน์ ช่วยวงศ์ และทีมวงโยธวาทิต คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »