Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ผล ม.1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »