Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ปี 64ครั้งที่3

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ปี 64ครั้งที่3

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ปี 64ครั้งที่3

About sadao khanchai

Check Also

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าร่วมสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี จังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมีท่านรองสุรียพรรณ์ ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »