Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันศุกร์ที่ 16 พย 61 เวลา ประมาณ 10.00 น. นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เดินทางมาสักการะบูชารูปปั้นนายอำเภอขรรค์ชัย ค่ะ

วันศุกร์ที่ 16 พย 61 เวลา ประมาณ 10.00 น. นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เดินทางมาสักการะบูชารูปปั้นนายอำเภอขรรค์ชัย ค่ะ

วันศุกร์ที่ 16 พย 61 เวลา ประมาณ 10.00 น.
นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา จะเดินทางมาสักการะบูชารูปปั้นนายอำเภอขรรค์ชัย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »