Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ
ม.1ความสามารถพิเศษ
ม.4ความสามารถพิเศษ

Check Also

รูปงาน วันพ่อ 04/12/2561 สะเดาขรรค์ชัยฯ

https://photos.app.goo.gl/7cxYAii9VVkutDBu9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »