Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควต้า(ม.3เดิม)

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควต้า(ม.3เดิม)

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควต้า(ม.3เดิม) เเยกเเผนการเรียน เพิ่มเติม รายงานตัววันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น.

https://drive.google.com/folderview?id=1tyWKSuDDl-58fnFSO67V8eI1qQpSzRJR

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »