Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ (ภาคกลาง กาญจนบุรี) ของนักเรียน MEP ม.1 ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. 2561

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ (ภาคกลาง กาญจนบุรี) ของนักเรียน MEP ม.1 ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. 2561

Check Also

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ พร้อมด้วยรองผูอำนวยการ นายสราวุธ ใหมรักษ์ นางกาญจนา มูลสิงห์ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา …


Translate »