Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร  โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จึงได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ชมภาพอื่น ๆ   https://photos.app.goo.gl/mKodg9D9nlic9UqZ2

Check Also

汉语培训 PAT7.4 ขอเชิญร่วมติว แพท7.4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพิชิตข้อสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT7.4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00น. -16.00 น. รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา …


Translate »