Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร  โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จึงได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ชมภาพอื่น ๆ   https://photos.app.goo.gl/mKodg9D9nlic9UqZ2

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ต้อนรับคณะกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกำหนดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ,โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ และโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม …