Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ผ้าอาบน้ำฝน และตักบาตรผลไม้

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ผ้าอาบน้ำฝน และตักบาตรผลไม้

โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ผ้าอาบน้ำฝน และตักบาตรผลไม้ ๖ – ๗ กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีในวันเข้าพรรษา

 

 

ชมภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก  https://goo.gl/photos/B6cNXDfvXUgn1ZFm8

 

Check Also

โครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/tqxpkdDKSY7htsow1