Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศิษย์เก่าสะเดา”ขรรค์ชัยฯ”รุ่น1มอบโดยคุณครูสุวรรณรี รักษาแก้ว มอบเงินจำนวน 162856.24 บาท

ศิษย์เก่าสะเดา”ขรรค์ชัยฯ”รุ่น1มอบโดยคุณครูสุวรรณรี รักษาแก้ว มอบเงินจำนวน 162856.24 บาท

Check Also

โครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/tqxpkdDKSY7htsow1