Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ได้มีโอกาสต้อนรับ นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ได้มีโอกาสต้อนรับ นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ได้มีโอกาสต้อนรับ นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลาและสตูลพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คนมาประชุมที่โรงเรียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และในภาคบ่ายได้ให้ขวัญและกำลังใจและมอบนโยบายให้กับคณะครูของโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการธนู นูนน้อย เป็นอย่างสูงและโอกาสเดียวกันมีการประชุมคณะกรรมบริหารสมาคมศิษย์เก่าโดย นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. )นายกสมาคมได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ครั้งที่1มีการส่งมอบงานโดยอดีดนายกสมาคม นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ในโอกาสเดียวกันคณะผู้แทนศิษย์เก่ารุ่นมิตรภาพ19 ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 70,000 บาทเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดย ผอ.ธนู นูนน้อย เป็นผู้รับมอบ และ นายอนุมัติ อาหมัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียน เป็นทุนเบื้องต้นในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินสร้างห้องประชุมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คุณครูและลูกๆนักเรียน ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ครับ

Check Also

แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม และ โครงการห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท

โครงการห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท แบบบันทึกการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ (4)


Translate »