Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ต้อนรับคณะกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกำหนดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ,โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ และโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม …