“โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community” – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

“โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับสมาคมไลอ้อนส์สะเดา
จัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560

ห้อง 221-222 เวลา09.30 – 11.30น. โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
(ฟรี)

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …