ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

ตามที่โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1    ปีการศึกษา 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามชั้นเรียน  ตามประกาศแนบท้ายนี้

ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปวช. คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE คลิก

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …