ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

ผู้อำนวยการประกอบหาญณรงค์ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอเยล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดย พลโท โกศล ประมุทชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ.เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มอบโล่ผู้บริหารดีเด่นโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …