อบรมพัฒนาครูตามโครงการ Lions Quest – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมพัฒนาครูตามโครงการ Lions Quest

อบรมพัฒนาครูตามโครงการ Lions Quest

โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะจากสโมสรไลออนส์จัดอบรมพัฒนาครูตามโครงการLions Quest การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนเพื่อรองรับการปฎิรูปการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่13-14 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิก ดูรูปเพิ่มเติม

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …