Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา

ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา

ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา และขบวนนักปั่น 700 คัน ซึ่งเดินทางจากรัฐเปอลิส มาทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการแข่งขันกีฬาเชปักตะกร้อ ฟุตบอล ณ สนามกีฬาและทรงเปิดป้ายความสัมพันธ์ ณ ศูนย์โอทอปเทศบาลเมืองสะเดา โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ส่งนักกีฬาเชปักตะกร้อ และชุดการแสดงหน้าพระที่นั่ง

Check Also

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด 19 มิถุนายน 2560  …