ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา

ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา

ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา และขบวนนักปั่น 700 คัน ซึ่งเดินทางจากรัฐเปอลิส มาทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการแข่งขันกีฬาเชปักตะกร้อ ฟุตบอล ณ สนามกีฬาและทรงเปิดป้ายความสัมพันธ์ ณ ศูนย์โอทอปเทศบาลเมืองสะเดา โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ส่งนักกีฬาเชปักตะกร้อ และชุดการแสดงหน้าพระที่นั่ง

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …