Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา

ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา

ร่วมรับเสด็จ ตวนกูซัยยิด ไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเชีย พร้อมพระวรชายา และขบวนนักปั่น 700 คัน ซึ่งเดินทางจากรัฐเปอลิส มาทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการแข่งขันกีฬาเชปักตะกร้อ ฟุตบอล ณ สนามกีฬาและทรงเปิดป้ายความสัมพันธ์ ณ ศูนย์โอทอปเทศบาลเมืองสะเดา โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ส่งนักกีฬาเชปักตะกร้อ และชุดการแสดงหน้าพระที่นั่ง

Check Also

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

ผู้อำนวยการประกอบหาญณรงค์ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม …