ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับ 1-30 มารายงานตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09:00-11:00 ให้มารายงานตัวด้วยตนเองที่ห้องบริหารงานวิชาการ หากไม่มารายงานตัว ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนครั้งนี้

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …