ประกาศฝ่ายวิชาการ – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศฝ่ายวิชาการ

ประกาศฝ่ายวิชาการ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2  ปี 2559 (ของนักเรียน)

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2 ปี 2559 (ของนักเรียน)

ตารางสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2  ปีการศึกษา 2559คุณครู

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559คุณครู

 

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …