Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศฝ่ายวิชาการ

ประกาศฝ่ายวิชาการ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2  ปี 2559 (ของนักเรียน)

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2 ปี 2559 (ของนักเรียน)

ตารางสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2  ปีการศึกษา 2559คุณครู

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559คุณครู

 

Check Also

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

ผู้อำนวยการประกอบหาญณรงค์ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ”การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา”และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม …