Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศฝ่ายวิชาการ

ประกาศฝ่ายวิชาการ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2  ปี 2559 (ของนักเรียน)

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2 ปี 2559 (ของนักเรียน)

ตารางสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2  ปีการศึกษา 2559คุณครู

ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559คุณครู

 

Check Also

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด 19 มิถุนายน 2560  …