ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะดา ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะดา ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะดา ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง

              เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะดา ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง ได้ถวายรายงาน การดำเนินงานในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยงร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา

 

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …