ชนะเลิศรางวัลระดับประเทศ – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ชนะเลิศรางวัลระดับประเทศ

ชนะเลิศรางวัลระดับประเทศ

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

รองชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ม.ปลาย

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รำวงมาตรฐาน ม.ต้น

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …