นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการทำความร่วมมือรูปแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการทำความร่วมมือรูปแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา

นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการทำความร่วมมือรูปแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา

            นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจการทำความร่วมมือรูปแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา

          โดย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายพะโยม ชินวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 900คน

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …