Breaking News
Home / ข่าวสารครู / ข่าวสารครู

ข่าวสารครู

ประกาศงานบริหารงานบุคคล ให้ครูและบุคลากรกรอกแบบสำรวจน้าที่พิเศษนอกเหนือการสอน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  และส่งคืนที่ห้องธุรการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

  Download     แบบสำรวจงานพิเศษนอกเหนือการสอน

Check Also

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2561 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561


Translate »