กิจกรรม วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรม วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

กิจกรรม วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ จัดกิจกรรมวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง โดยชมรม pure love ร่วมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลให้การสนับสนุน

Check Also

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัติและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปละประกาศนียบัติวิชาชีพที่ 3  ประจำปีการศึกษาที่ 2559  ในวันที่ 31 มีนาคม 2560   โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัติและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท… โพสต์โดย …