Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรม วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

กิจกรรม วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ จัดกิจกรรมวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง โดยชมรม pure love ร่วมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลให้การสนับสนุน

Check Also

โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ อดีตนายอำเภอสะเดา ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 …


Translate »