Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่มด้วยเทศบาลเมืองสะเดา จัดอบรมเยาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

Check Also

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะดา ในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยง

              เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ …