Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่มด้วยเทศบาลเมืองสะเดา จัดอบรมเยาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

Check Also

汉语培训 PAT7.4 ขอเชิญร่วมติว แพท7.4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพิชิตข้อสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT7.4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00น. -16.00 น. รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา …


Translate »