โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่มด้วยเทศบาลเมืองสะเดา จัดอบรมเยาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

Check Also

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน …