Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / มอบรางวัลแข่งขันทักษะหัตกรรม ระดับชาติ ๒๕๖๐

มอบรางวัลแข่งขันทักษะหัตกรรม ระดับชาติ ๒๕๖๐

มอบรางวัลแก่นักเรียนแข่งขันทักษะศิปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ


Notice: Undefined index: tie_hide_author in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Check Also

โครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/tqxpkdDKSY7htsow1

ปิดโหมดสีเทา