Breaking News
Home / ข่าวรับสมัคร

ข่าวรับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป  

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMA ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 และ ห้องเรียนพิเศษโครงการ SMTE ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMA ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 และ ห้องเรียนพิเศษโครงการ SMTE ม.4 ปีการศึกษา 2565 SMA ม.1 MEP ม.1 SMTE ม.4

Read More »

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2565

CLICK>>>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<<<CLICK โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  ประจำปี 2565

Read More »

Translate »