Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด 

Read More »

โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ อดีตนายอำเภอสะเดา ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”   https://photos.app.goo.gl/ekVGpL2vtEDFgFdG9  

Read More »

วันศุกร์ที่ 16 พย 61 เวลา ประมาณ 10.00 น. นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เดินทางมาสักการะบูชารูปปั้นนายอำเภอขรรค์ชัย ค่ะ

วันศุกร์ที่ 16 พย 61 เวลา ประมาณ 10.00 น. นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา จะเดินทางมาสักการะบูชารูปปั้นนายอำเภอขรรค์ชัย 

Read More »

แผนการก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา

แผนการก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา

Read More »

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

        ด้วยสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กำหนดให้มีโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์กรนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการทำความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนักเรียนที่ได้จัดกิจกรรมในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ละครสั้นยุวชนประกันภัย2561 อุบัติเหตุ สะเดาขรรค์ชัยฯ เพลงตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยนักเรียนโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ   เยาวชนคนรุ่นใหม่สะเดาขรรค์ชัย ตอบแทนคุณแผ่นดิน

Read More »

Translate »