Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพครูสุ่โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูสุ่โรงเรียนคุณธรรม วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยท่าน รองสุธี บุญญะถิติ รอง ผอ.สพม.16 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผอ.วนิดา ไหมพรหม และคุณครูเหมือนฝัน เกื้อหนุน เป็นวิทยากร มีบุคลากรครูทุกคน จำนวน 125 คนเข้าร่วมประชุม  

Read More »

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ได้มีโอกาสต้อนรับ นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ได้มีโอกาสต้อนรับ นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลาและสตูลพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คนมาประชุมที่โรงเรียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และในภาคบ่ายได้ให้ขวัญและกำลังใจและมอบนโยบายให้กับคณะครูของโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการธนู นูนน้อย เป็นอย่างสูงและโอกาสเดียวกันมีการประชุมคณะกรรมบริหารสมาคมศิษย์เก่าโดย นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. )นายกสมาคมได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ครั้งที่1มีการส่งมอบงานโดยอดีดนายกสมาคม นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ในโอกาสเดียวกันคณะผู้แทนศิษย์เก่ารุ่นมิตรภาพ19 ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 70,000 บาทเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดย ผอ.ธนู นูนน้อย เป็นผู้รับมอบ และ นายอนุมัติ อาหมัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียน เป็นทุนเบื้องต้นในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินสร้างห้องประชุมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คุณครูและลูกๆนักเรียน ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูง …

Read More »

ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน

ร่วมแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะมโนราห์ และศิลปินอิสระกว่า 200 คน ในการแสดงโนราชุด ธ สถิตในดวงใจน้อมถวายความอาลัยครูของแผ่นดิน โดยการรำโนรา ณ ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้มีโอกาสเก็บภาพหน้ากำแพงวังเมื่อวันที่ 16-21 เมษายน 2560 โดยการควบคุมจากอาจารย์สุริยันต์ จันโสด และอาจารย์กฤษณา จันทนะ ภายใต้การอำนวยการแสดงของนายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

Read More »

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

Read More »

“โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับสมาคมไลอ้อนส์สะเดา จัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community” เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560 ห้อง 221-222 เวลา09.30 – 11.30น. โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ (ฟรี)

Read More »

ประกาศโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

ตามที่โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1    ปีการศึกษา 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามชั้นเรียน  ตามประกาศแนบท้ายนี้ ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปวช. คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE คลิก ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัติและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปละประกาศนียบัติวิชาชีพที่ 3  ประจำปีการศึกษาที่ 2559  ในวันที่ 31 มีนาคม 2560   โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัติและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท… โพสต์โดย โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai บน 6 เมษายน 2017      

Read More »

ประกาศผลสอบคัดเลือกทั่วไป ม.4 และ ปวช ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือกทั่วไป ม.4 และ ปวช ปีการศึกษา 2560  

Read More »

อบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาบุคลากรปฎิรูปสู่ผลลัพธ์THAILAND 4.O โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

 

Read More »

Translate »