Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูชาวต่างชาติ), ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)

ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูชาวต่างชาติ), ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป  

Read More »

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2565

CLICK>>>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<<<CLICK โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  ประจำปี 2565

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ พร้อมด้วยรองผูอำนวยการ นายสราวุธ ใหมรักษ์ นางกาญจนา มูลสิงห์ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับรร.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตพื้นที่สุขภาพที่12 ณ.โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

Read More »

มุทิตาจิตออนไลน์

    คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขรรค์ชัยฯเราให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก Write the new entry เพื่อเขียนคำมุทิตาจิต

Read More »

Translate »