Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ พร้อมด้วยรองผูอำนวยการ นายสราวุธ ใหมรักษ์ นางกาญจนา มูลสิงห์ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับรร.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตพื้นที่สุขภาพที่12 ณ.โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

Read More »

มุทิตาจิตออนไลน์

    คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขรรค์ชัยฯเราให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก Write the new entry เพื่อเขียนคำมุทิตาจิต

Read More »

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ร่วมลงนามถวายพระพร

Read More »

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” และ ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

Read More »

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

Read More »

Translate »