Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

Read More »

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

Read More »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

Read More »

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพชานนท์อนุสรณ์” โดยการนำของ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสราวุธ ใหมรักษ์ รองผู้อำนวยการ ครูปิยวัฒน์ ช่วยวงศ์ และทีมวงโยธวาทิต คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าร่วมสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี จังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมีท่านรองสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี และบำเพ็ญประโยชน์งานจิตอาสาบริการ ณ บริเวณสวนสองทะเล เทศบาลนครสงขลา

Read More »

Translate »