Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” และ ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

Read More »

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศษสตร์ (SMA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศษสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564

Read More »

Translate »