Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพชานนท์อนุสรณ์” โดยการนำของ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสราวุธ ใหมรักษ์ รองผู้อำนวยการ ครูปิยวัฒน์ ช่วยวงศ์ และทีมวงโยธวาทิต คว้ารางวัลชนะเลิศ WAMSB. World Championships 2022 Bangkok Thailand

Read More »

มุทิตาจิตออนไลน์

    คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขรรค์ชัยฯเราให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก Write the new entry เพื่อเขียนคำมุทิตาจิต

Read More »

โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ อดีตนายอำเภอสะเดา ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายขรรค์ชัย กัมพลานนท์ โรงเรียนจึงกำหนดจัดงานวันขรรค์ชัยรำลึกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”   https://photos.app.goo.gl/ekVGpL2vtEDFgFdG9  

Read More »

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กำหนดจัดงาน “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

ด้วยโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” กำหนดจัดงาน “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันเสาร์ที่ 6  ตุลาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ. อาคารเฉลิมพระบารมีฯเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละห้องได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงขออนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง 

Read More »

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ (ภาคกลาง กาญจนบุรี) ของนักเรียน MEP ม.1 ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. 2561

Read More »

Translate »