โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" – โรงเรียน,สะเดา,ขรรค์ชัย,สงขลา,sadao,khanchai,school,songkhla,thailand